Ferie Caritas z „Naturą 2000” w Budach Głogowskich

W dniach 20-24 stycznia 2014 w budynku Caritas – Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich rzeszowska Caritas we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim zorganizowała wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży połączony z edukacją ekologiczną. Każdego dnia grupa ok. 120 osób pod opieką wolontariuszy uczestniczyła w różnorodnych grach, zabawach i konkursach oraz spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, którymi byli: policjanci z Komendy Miejskiej w Rzeszowie i w Głogowie Młp., strażacy z OSP w Głogowie Młp., naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  – Jan Jodłowski, członkowie stowarzyszenia „Ekoskop”. Ponadto, dzieci korzystały z zajęć z arteterapii, z zakresu treningu interpersonalnego, eksperymentów przyrodniczo-chemicznych i recyklingu. Dużą atrakcją – dla młodszych i starszych – był ekologiczny bal karnawałowy, a także zajęcia kulinarne.

                W ostatnim dniu turnusu – jego uczestnicy zostali odwiedzeni przez delegata Księdza Biskupa i Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie – ks. prałata Jana Szczupaka, dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. prałata Stanisława Słowika, jego zastępcę – ks. prałata Władysława Jagustyna. Urząd Gminy Głogów Młp. reprezentował Pan Bogumił Drzał oraz Pani dyrektor M-GOPS-u Monika Bernat. Obecna była również Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej – Jolanta Kwarta. Goście powitani przez referenta Caritas ks. doktora Piotra Potyrałę z radością oglądnęli przygotowane przez dzieci jasełka.

                Dowodem miło spędzonego czasu zimowego wypoczynku był fakt, że w oczach wielu dzieci opuszczających Ośrodek Caritas w Budach Głogowskich widoczne były łzy wzruszenia, a z ust płynęło pytanie: „Czy możemy przyjść tutaj w przyszłym tygodniu?”…

                Możliwość zorganizowania tak wspaniałej formy wypoczynku połączonego z elementami edukacji ekologicznej zaistniała dzięki pomocy finansowej Burmistrza Gminy Głogów Małopolski.

Strona główna » Ferie Caritas z „Naturą 2000” w Budach Głogowskich » Ferie Caritas z „Naturą 2000” w Budach Głogowskich