Parafialny Zespół Caritas z Weryni poznaje „Naturę 2000”

10 lipca 2014 r. członkowie PZC z Weryni na czele z ks. prał. Stanisławem Wójcikiem odwiedzili Centrum Promocji Obszarów :Natura 2000” w Budach Głogowskich. Stało się ono okazją do zapoznania się z istotą obszarów, należących do europejskiej sieci ekologicznej, a także z historią i okolicznościami powstania Centrum w Budach Głogowskich. Ponadto, ks. dr Piotr Potyrała przedstawił uczestnikom spotkania aktualną sytuację społeczną Polski oraz związane z nią działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Następnie goście z Weryni zwiedzili Centrum Caritas w Budach Głogowskich, po czym kontynuowali ożywioną dyskusję przy stole pełnym smakołyków, przygotowanych przez Panie, należące do PZC w Weryni.