Wakacje dla dzieci w Centrum Caritas w Budach Głogowskich

Od 8 do 11 lipca 2014 r. w Centrum Caritas w Budach Głogowskich zorganizowany był turnus „Wakacje z «Naturą 2000»”, w którym uczestniczyły dzieci z gminy Głogów Małopolski. Każdego dnia z wielką radością przybywało tam ok. 80 dzieci, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii, a także uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych. Dzieci oglądały filmy dotyczące ochrony roślin i zwierząt w obszarach „Natura 2000”, spotykały się z ciekawymi ludźmi (m.in. z policjantami), uczestniczyły w konkursach i zabawach oraz brały udział w zajęciach sportowych.

Wakacyjny turnus dla dzieci odbył się dzięki współpracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koordynacją zajęć zajmowali się: Justyna Ładoś oraz ks. Piotr Potyrała, wspierani przez wolontariuszy.

Strona główna » Wakacje dla dzieci w Centrum Caritas w Budach Głogowskich » Wakacje dla dzieci w Centrum Caritas w Budach Głogowskich