„Natura 2000” z Janem Pawłem II

170 osób – uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Strażowie przybyło 15 października 2014 r. do Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich, aby przez modlitwę, udział w warsztatach i prezentacjach multimedialnych poznawać cechy charakterystyczne obszarów „Natura 2000”. Spotkanie rozpoczęła Msza św., koncelebrowana przez ks. Edwarda Wnęka – proboszcza ze Strażowa oraz ks. doktora Piotra Potyrałę z rzeszowskiej Caritas. W homilii ks. Piotr przybliżył sylwetkę św. Jana Pawła II, ukazując m. in. jego miłość i szacunek do przyrody. Po Mszy św. cała grupa oglądnęła prezentację multimedialną, połączoną z wyjaśnieniem, czym są obszary „Natura 2000”, Następnie ks. Piotr przedstawił zaangażowanie rzeszowskiej Caritas w różne formy pomagania potrzebującym, kładąc nacisk na wolontariat Szkolnych Kół Caritas.

Po przerwie na posiłek – uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy, podejmując ciekawe formy aktywności (zajęcia artystyczne, „Kuchnia Natury”, „Apteka Natury”, „Ekstremum Natury”). Zwieńczeniem spotkania była rekreacja w postaci zajęć sportowych.

Strona główna » „Natura 2000” z Janem Pawłem II » „Natura 2000” z Janem Pawłem II