Kontakt

Adres ośrodka:

„Centrum Promocji Obszarów Natura 2000”
Budy Głogowskie 836A
36-060 Głogów Małopolski

ks. dr Piotr Potyrała – tel. 506 656 897,
tel. 17 851 91 93,
biuro@caritasrzeszow-natura2000.pl

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

ul. J. Styki 21,
35-006 Rzeszów
NIP 813 10 08 957
tel. 17 852 16 58, 852 86 61,
tel./fax 17 852 86 60
caritas@caritas.rzeszow.pl
www.caritas.rzeszow.pl
Nr konta: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616