W dn. 9-10 października 2014 r. w Centrum Caritas w Budach Głogowskich przebywały osoby niepełnosprawne z WTZ w Kolbuszowej, WTZ w Ropczycach, ŚDS w Tyczynie i ŚDS w Strzyżowie. Uczestniczyły one w warsztatach dotyczących „Natury 2000” („Kuchnia natury”), a także w  zajęciach rekreacyjno-sportowych (tenis stołowy, „piłkarzyki”, bilard), realizowanych przez rzeszowską Caritas we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Wszyscy różni – wszyscy równi”. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z mistrzem olimpijskim i mistrzem świata – Panem Rafałem Wilkiem, który opowiedział o swojej niepełnosprawności fizycznej oraz drodze wiodącej na szczyt. Zwieńczeniem aktywnie spędzonego pierwszego dnia realizacji projektu była dyskoteka, w której wzięły udział zarówno osoby niepełnosprawne jak również towarzysząca im kadra i wolontariusze.

W drugim dniu pobytu w Budach Głogowskich przebywający tam Goście – korzystając z pięknej pogody – podczas spacerów podziwiali piękno przyrody. Ponadto, wszyscy uczestnicy z radością podjęli rywalizację w konkursie artystycznym „Sport to zdrowie”. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali upominki, po czym rozpoczęli odliczanie czasu do kolejnego spotkania, które odbędzie się w dn. 28-29.10.2014 r.

Strona główna » „Wszyscy różni – wszyscy równi” – niepełnosprawni w Centrum Caritas w Budach Głogowskich (cz. I) » „Wszyscy różni – wszyscy równi” – niepełnosprawni w Centrum Caritas w Budach Głogowskich (cz. I)

Druga połowa października oraz piękna jesienna pogoda skłaniają kolejne placówki edukacyjne do odwiedzania Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich. Między 20 i 23.10. 2014 r. tenże Ośrodek został odwiedzony przez uczniów Zespołu Szkół w Święcanach, Gimnazjum w Tyczynie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, w ramach których poznawali charakterystyczne cechy wybranych obszarów „Natura 2000”. Ponadto, z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach tematycznych pt. „Apteka natury”, „Kuchnia natury” oraz „Ekstremum natury”. Nie zabrakło również zajęć artystycznych i rekreacyjnych – zabaw, sportu oraz grillowania.

Strona główna » Jesienne poznawanie obszarów „Natura 2000” » Jesienne poznawanie obszarów „Natura 2000”

Na przełomie września i października uczniowie kilku szkół: Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej w Gnojnicy-Woli, Zespołu Szkół w Januszkowicach oraz Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie przyjechali do Ośrodka Caritas – Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich. Wszystkie grupy zostały powitane przez ks. Piotra Potyrałę z rzeszowskiej Caritas, który z pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił historię powstania oraz aktualną działalność Centrum Caritas w Budach Głogowskich.

Kolejnym punktem programu było uczestnictwo uczniów w blokach tematycznych, dotyczących „Natury 2000” („Dary Natury – las”, „Kuchnia natury”, „Klub tropiciela natury”), prowadzonych przez Pana Jana Jodłowskiego oraz Panią Karolinę Pastułę. Ubogaceniem edukacji ekologicznej były spacery w pobliskim lesie, zbieranie grzybów oraz zajęcia z mikroskopami. Najmłodsi goście Centrum Caritas brali również udział w zabawach o tematyce związanej z ochroną przyrody. Przyjemnym elementem rekreacji było wspólne grillowanie, zajęcia sportowe oraz spotkanie przy obiedzie.

Strona główna » Podkarpackie szkoły odwiedzają Centrum Caritas w Budach Głogowskich » Podkarpackie szkoły odwiedzają Centrum Caritas w Budach Głogowskich

20 września 2014 r. w Ośrodku Caritas – Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich miało miejsce niecodzienne wydarzenie – poświęcenie ołtarza polowego oraz krzyża i figury Matki Bożej. Msza św. odprawiana w plenerze zgromadziła wielu ludzi – mieszkańców Bud Głogowskich, młodzieży przebywającej w Ośrodku na weekendowym szkoleniu, pracowników i wolontariuszy Caritas oraz wykonawcę krzyża i podstawy pod figurę Maryi – Pana Janusza Kuliga . Eucharystii przewodniczył J.E. Bp Edward Białogłowski, zaś koncelebransami byli: ks. prał. Stanisław Słowik – dyrektor rzeszowskiej Caritas oraz ks. dr Piotr Potyrała. Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii podkreślił wyjątkowość miejsca, przy którym była celebrowana Msza św., mówiąc, że sklepieniem tej świątyni jest błękit nieba, zaś ścianami – brzozy i sosny. Przypomniał również, że to, co symbolizuje krzyż – aktualizuje się na ołtarzu.

Po zakończonej Mszy św. zaproszeni goście spotkali się na uroczystym obiedzie, który również stanowił okazję do refleksji oraz wzajemnego duchowego ubogacenia.

Strona główna » Poświęcenie ołtarza polowego w Centrum Caritas w Budach Głogowskich » Poświęcenie ołtarza polowego w Centrum Caritas w Budach Głogowskich

Caritas Diecezji Rzeszowskiej serdecznie zaprasza na I Jesienny Piknik Charytatywny Pieczenie Ziemniaka na rzecz Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 20 września 2014 r. w Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich.

PROGRAM:

16.00 powitanie gości – „posiłek na dzień dobry”

16.30 wykład – „Las w literaturze i kulturze” (prof. Kazimierz Ożóg)

17.10 prezentacja Ośrodka (ks. dr Piotr Potyrała)

17.30 wspólne grillowanie i degustacja regionalnych potraw przy dźwiękach kapeli ludowej

19.00 część artystyczna (grupa teatralna „Bajkersi”)

20.00 losowanie fantów

20.40 aukcja obrazów

21.00 część taneczna (zespół „Duet Band”)

 

Proponuje się strój sportowo – rekreacyjny.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10.09.2014 r. – tel. 694 041 579

Ofiara : 80 zł od osoby

Od 8 do 11 lipca 2014 r. w Centrum Caritas w Budach Głogowskich zorganizowany był turnus „Wakacje z «Naturą 2000»”, w którym uczestniczyły dzieci z gminy Głogów Małopolski. Każdego dnia z wielką radością przybywało tam ok. 80 dzieci, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii, a także uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych. Dzieci oglądały filmy dotyczące ochrony roślin i zwierząt w obszarach „Natura 2000”, spotykały się z ciekawymi ludźmi (m.in. z policjantami), uczestniczyły w konkursach i zabawach oraz brały udział w zajęciach sportowych.

Wakacyjny turnus dla dzieci odbył się dzięki współpracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koordynacją zajęć zajmowali się: Justyna Ładoś oraz ks. Piotr Potyrała, wspierani przez wolontariuszy.

Strona główna » Wakacje dla dzieci w Centrum Caritas w Budach Głogowskich » Wakacje dla dzieci w Centrum Caritas w Budach Głogowskich

10 lipca 2014 r. członkowie PZC z Weryni na czele z ks. prał. Stanisławem Wójcikiem odwiedzili Centrum Promocji Obszarów :Natura 2000” w Budach Głogowskich. Stało się ono okazją do zapoznania się z istotą obszarów, należących do europejskiej sieci ekologicznej, a także z historią i okolicznościami powstania Centrum w Budach Głogowskich. Ponadto, ks. dr Piotr Potyrała przedstawił uczestnikom spotkania aktualną sytuację społeczną Polski oraz związane z nią działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Następnie goście z Weryni zwiedzili Centrum Caritas w Budach Głogowskich, po czym kontynuowali ożywioną dyskusję przy stole pełnym smakołyków, przygotowanych przez Panie, należące do PZC w Weryni.

Od 8 do 11 lipca 2014 r. w Centrum Caritas w Budach Głogowskich zorganizowany był turnus „Wakacje z «Naturą 2000»”, w którym uczestniczyły dzieci z gminy Głogów Małopolski. Każdego dnia z wielką radością przybywało tam ok. 80 dzieci, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii, a także uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych. Dzieci oglądały filmy dotyczące ochrony roślin i zwierząt w obszarach „Natura 2000”, spotykały się z ciekawymi ludźmi (m.in. z policjantami), uczestniczyły w konkursach i zabawach oraz brały udział w zajęciach sportowych.

Wakacyjny turnus dla dzieci odbył się dzięki współpracy Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koordynacją zajęć zajmowali się: Justyna Ładoś oraz ks. Piotr Potyrała, wspierani przez wolontariuszy.

29 maja 2014 r. w Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich zorganizowano Gminny Konkurs Ekologiczny. Delegacje ze wszystkich szkół z terenu gminy z zapałem oraz w atmosferze zdrowej rywalizacji przez godzinę pisały test, dotyczący ekologii oraz „Natury 2000”. Następnie wszyscy wysłuchali prelekcji Pana Jana Jodłowskiego, dotyczącej osobliwości obszarów „Natura 2000”. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. Na zakończenie spotkania słowo do zebranych skierował ks. prałat Władysław Jagustyn – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali także posiłek oraz wysłuchali refleksji dotyczącej działalności Caritas, przygotowanych przez ks. Piotra Potyrałę.

Strona główna » Konkurs ekologiczny » Konkurs ekologiczny

W dn.27-28 maja 2014 r. grupa osób niepełnosprawnych z Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gorlicach przybyła do centrum Caritas  „Natura 2000” w Budach Głogowskich. Podopieczni zapoznali się z tematyką sieci ekologicznej „Natura 2000”, a także pod opieką kadry wychowawców i terapeutów (na czele z Panią Dyrektor Izabelą Marondel) w ramach „Klubu Tropiciela Natury”  poznawali najbliższą okolicę.  Dwa dni spędzone w Ośrodku Caritas minęły bardzo szybko; zarówno opiekunowie jak i osoby niepełnosprawne wyraziły pragnienie ponownego przyjazdu i jeszcze dłuższego pobytu…

Strona główna » Wizyta z Gorlic » Wizyta z Gorlic